กลุ่มผลิตภัณฑ์ จังหวัดชลบุรี

กลุ่มผลิตภัณฑ์
ลำดับ ชื่อผลิตภัณฑ์ รูปภาพ กลุ่มผลิตภัณฑ์/ผู้ประกอบการ สถานที่จำหน่าย ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทร
1 จักสาน กลุ่มจักสาน ต.บ้านเซิด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี นายสายัณห์ สุทธิเจริญ 0813050269
2 พรมเช็ดเท้า กลุ่มสูงอายุ สำนักชีนารีวงศ์ ต.บ้านสวย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี นางวราภรณ์ วิถี 0846237534
3 ตะกร้ามัดเชือกฟาง กลุ่มหนองบอนแดง ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี นางอัญชสา ครุฑการุณย์ 0868226111
4 ผ้ามัดย้อม/ผ้าบาติก กลุ่มมัดย้อม/บาติก ต.บ้านเชิด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี นายสายัญห์ สุทธิเจริญ 0813050269
5 เครื่องหอมและน้ำมันหอมระเหย กลุ่มหมอนนาง ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี นางวิไลวรรณ เมฆมหัศจรรย์ 0805634052
6 น้ำยาอเนกประสงค์ กลุ่มหนองปลาไหล ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายประเสริฐ คุดพูล 0868151597
7 สบู่สมุนไพร กลุ่มหนองปลาไหล ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายประเสริฐ คุดพูล 0868151597
8 เครื่องใช้ในครัวเรือน กลุ่มหนองขยาด ต.หนองขยาด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี นายศิริ อนันตวุฒิ 0899889625
9 เดคูพาจตะกร้าเส้นพลาสติก กลุ่มศรีราชา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายจตุรงค์ ศักดิ์เจริญ 0894039798
Subscribe to กลุ่มอาชีพ จังหวัดชลบุรี