กลุ่มผลิตภัณฑ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

กลุ่มผลิตภัณฑ์
ลำดับ ชื่อผลิตภัณฑ์ รูปภาพ กลุ่มผลิตภัณฑ์/ผู้ประกอบการ สถานที่จำหน่าย ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทร
1 สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา 97/5 ม.1 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. 081-930-5052 , 085-437-2029
2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออก อ.บางคล้า 121 หมู่ 3 ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออก อ.บางคล้า
3 ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน เลขที่ 1/11 ม.1 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว ป้ามานพ เมรสนัด 08-9962-8667
4 กระยาสารท วิสาหกิจชุมชนโสธรพัฒนา ริน ขนมไทย 15/2 หมู่ 3 ถนนสิริโสธร ตำบลโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 คุณวรพรรณี น้อยใจบุญ 08 6562 5595, 038 512534, 038 5137777
5 ขนมเปี๊ยะ อาหาร 127/5 ม.1 ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 คุณบุษบากร โภควัฒน์ 08 1589 2350
Subscribe to กลุ่มอาชีพ จังหวัดฉะเชิงเทรา