กลุ่มผลิตภัณฑ์ จังหวัดอำนาจเจริญ

กลุ่มผลิตภัณฑ์
ลำดับ ชื่อผลิตภัณฑ์ รูปภาพ กลุ่มผลิตภัณฑ์/ผู้ประกอบการ สถานที่จำหน่าย ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทร
1 หัตถกรรมจักสานจากกก กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านเสียวหมู่ที่ 2 44 หมู่ที่ 2 บ้านเสียว ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 37240 คุณอภิราวรรณ ขินา 0-4546-9177 , 08-9628-8509
2 ปลาร้าปลาช่อน กลุ่มแม่บ้านนาอุดม 2 หมู่ 7 บ้านนาอุดม ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 คุณรำแพง พลเทพ 081 072 5359
Subscribe to กลุ่มอาชีพ จังหวัดอำนาจเจริญ